Generel monteringsvejledning

Det bør/skal altid være den med varen følgende monteringsvejledning som følges, nedenstående vejledninger må og skal kun betragtes som retningsgivende. En generel monteringsanvisning på både vinduer og døre, kan også downloades herunder.

Montering af vinduer

Vi anbefaler kraftig at der minimum deltager to personer ved montering af såvel vinduer som døre, og vi gør udtrykkelig opmærksom på at nedenstående kun er vejledende.

 1. Afmonter de gamle vinduer, og rens murhullet, så der ikke sidder rester af fugemateriale m.m.
 2. Indsæt karmen i murhullet ca. 3-5 cm fra forkanten af muren (ved udskiftning anbefales det at sætte vinduerne i samme afstand fra kant som tidligere var benyttet) Fastgør karmen med kiler, så afstanden mellem karm og mur bliver ens hele vejen rundt. Bundkarmen skal være i vater. Sæt herefter sidekarmene i lod, dette både på den ene og den anden led. Kontroller herefter at vinduet kan åbnes let og ubesværet, og at vinduet lukkes jævnt.
 3. Karmen skrues først fast i den side hvor denne er hængslet (modsat side af håndtag), kontroller herefter igen, at endnu ikke fastgjort karmside er i lod, og at vinduet kan åbnes/lukkes let og ubesværet og den lukkes jævnt, først herefter fastskrues karmen i modsat side af hængsler. Bemærk imellem karm og mur skal der hvor skruerne placeres mellemligges et formstabilt materiale (krudsfiner el. lign), dette gøres for at undgå karmene buer ved fastspænding. Skruer placeres som hovedregel i falsen, d.v.s. der hvor disse ikke er synlige når vinduet er lukket. Er vinduet mindre end 100 cm højt anvendes der 2 skruer i hver side. Er vinduet højere end 100 cm anvender der minimum 3 skruer i hver side alt efter hvor højt vinduet er. Skruerne placeres så vidt muligt i midten af en mursten og så tæt på hængslerne som muligt. Ved fastgørelse i mur anbefaler vi at der anvendes 120mm karmskruer (spørg hos tømmerhandleren), ved fastgørelse i træ anbefaler vi at der anvendes minimum 6 x 120mm træskruer.
 4. Bagstop til fuge presses ind i fugen, så den ligger ca. 1 cm. fra forkanten af vindueskarmen (spørg hos nærmeste tømmerhandel m.h.t. bagstop), herefter fyldes hulrummet imellem karm og mur med polyorethanskum (gøres indefra) – sørg for ikke at anvende for meget første gang idet dette materiale ekspanderer, udfyld i stedet hellere to eller flere gange, overskydende skum fjernes blot med kniv eller lignende.
 5. Vinduet fuges udvendigt med en elastisk fugemasse – vi anbefaler at dette gøres af professionelt fuge firma.
 6. Håndtag og afdækningskapsler monteres, og hvis nødvendigt finjusteres rammen (den del som åbnes), hvilket gøres med den  umbraconøgle.
 7. Indvendig monteres evt. bundkarm og der pudses eller monteres tilsætning, såfremt De ikke er bekendt med hvordan dette gøres, anbefaler vi at de lader dette gøre af en håndværker eller søger råd hos en sådan. Sådan monteres døre trin for trin 1) Afmonter den/de gamle døre, og rens murhullet, så der ikke sidder rester af fugemateriale m.m.

Download Monteringsvejledning for vinduer

Montering af døre

Vi anbefaler kraftig at der minimum deltager to personer ved montering af såvel vinduer som døre, og vi gør udtrykkelig opmærksom på at nedenstående kun er vejledende.

 1. Afmonter den/de gamle døre, og rens murhullet, så der ikke sidder rester af fugemateriale m.m.
 2. Indsæt karmen i murhullet ca. 3-5 cm fra forkanten af muren (ved udskiftning anbefales det at sætte døren i samme afstand fra kant som tidligere var benyttet)
 3. Fastgør karmen med kiler, så afstanden mellem karm og mur bliver ens hele vejen rundt. Sæt herefter sidekarmen hvori hængslerne er placeret i lod, dette både på den ene og den anden led og fastskru denne side – inden fastskruning sikres det tillige at karmen ikke buer. Bemærk imellem karm og mur skal der hvor skruerne placeres mellem ligges et formstabilt materiale (krydsfiner el. lign), dette gøres for at undgå, at karmene buer ved fastspænding.
 4. Karmsiden med håndtag (den endnu ikke fastgjorte) sættes nu i lod og bunden sættes i vater, og det kontrolleres, at døren kan åbnes let og ubesværet og den lukkes jævnt hele vejen rundt. Først herefter fastskrues karmen i modsat side af hængsler. Bemærk imellem karm og mur skal der hvor skruerne placeres mellem ligges et formstabilt materiale (krydsfiner el. lign), dette gøres for at undgå karmmene buer ved fastspænding.
 5. Vi anbefaler at der minimum anvendes 3 skruer i hver side – se også under ”Generelt”. Skruerne placeres så vidt muligt i midten af en mursten, og så tæt på hængslerne som muligt.
  Ved fastgørelse i mur anbefaler vi at der anvendes 120mm karmskruer, ved fastgørelse i træ anbefaler vi at der anvendes minimum 6 x 120mm træskruer.
 6. Bagstop til fuge presses ind i fugen, så den ligger ca. 1 cm. fra forkanten af karmen, herefter fyldes hulrummet imellem karm og mur med polyuretanskum (gøres indefra) – sørg for ikke at anvende for meget første gang idet dette materiale ekspanderer, udfyld i stedet hellere to eller flere gange, overskydende skum fjernes, blot med kniv eller lignende. Andet isoleringsmateriale kan også anvendes.
 7. Døren fuges udvendigt med en elastisk fugemasse – vi anbefaler at dette gøres af professionel fuge firma .
 8. Håndtag og afdækningskapsler monteres, og hvis nødvendigt finjusteres rammen (den del som åbnes) – se medsendte vejledning.
 9. Indvendig pudses eller monteres tilsætning, såfremt De ikke er bekendt med hvordan dette gøres, anbefaler vi, at de lader dette gøre af en håndværker eller søger råd hos en sådan.
 10. Specielt er gældende for døre med sideparti(er), at sidepartiet og døren samles inden montage. Sammen med komposit og PVC/plast døre medfølger en stålskinne og 2 samlelister. Stålskinnen og de 2 samlelister ligges imellem de 2 karme og karmene skrues sammen. Den pæneste sammenskruning opnås ved at tage glasset ud af sidepartiet og placere skruerne i glas falsen på sidepartiet, herved er skruerne ikke synlige, når glasset igen er monteret. Ved montering skal der i toppen og bunden isættes karmskruer, så tæt på samlingen som muligt.

Generelt:
Skruer placeres som hovedregel i falsen, d.v.s. der hvor disse ikke er synlige når døren er lukket. Er døren under 200 cm høj anvendes 3 skruer i hver side. Er døren højere end 200 cm anvendes der minimum 4 skruer i hver side, for døre over 100 cm i bredden isættes der tillige 1 skrue midt i top. Ved fastgørelse i mur anbefaler vi at der anvendes 120mm karmskruer, ved fastgørelse i træ anbefaler vi at der anvendes minimum 6 x 120mm træskruer.

Download monteringsvejledning for døre

 

 
 
Indkøbskurv
Scroll to Top
Scroll til toppen