Handelsbetingelser

Priserne
Er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, såfremt andet ikke er anført. Tilbuddet er, hvis intet andet er aftalt, udregnet i DKK inklusiv moms. Når ikke andet er nævnt, er tilbuddet baseret på samlet bestilling.

Ordrebekræftelser
Hvis ordrebekræftelsen afviger fra handelsbetingelser, så er det ordrebekræftelsen som gælder.

Målangivelse
Anførte mål er, når andet ikke fremgår, altid udvendige karmmål. Målene opgives altid som bredde x højde i mm.

Måltagning
Hvis andet ikke fremgår af ordrebekræftelsen, er det køber som er ansvarlig for måltagningen.

Annullering og ændring af ordrer
Ordrer, der allerede er sat i produktion, kan kun annulleres eller ændres med de enkelte Tømrermestres accept. Alle udgifter i forbindelse med annullering eller ændring debiteres køber.

Udførelsen
De leverede produkter udføres i almindelig håndværksmæssig kvalitet som fabriksproduktion, og kvaliteten modsvarer salgsprisen på tidspunktet for ordrebekræftesen.
Profileringer, detailkonstruktioner og materialevalg er den til enhver tid gældende standard for AB Vinduer & Døres leverandører. Afvigelser herfra skal, for at være gældende, være noteret på vores ordrebekræftelse..

Produktansvar
Køber skal holde AB Vinduer & Døre skadesløs i den udstrækning, AB Vinduer & Døre pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som AB Vinduer & Døre ikke er ansvarlig for – dette vil sige produktions, monteringsfejl og manglende vedligeholdelse fra køber.

Leveringstidspunkt
Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Der tages dog forbehold mod force majeure, krig, lockout, transportforstyrrelser, maskinhaveri, materiale og fabrikationsfejl, således også forsinkelser af råmaterialer, der er nødvendige til fremstilling af det købte.
Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve købet. Uanset hvad, der måtte være anført i aftalen, regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor AB Vinduer & Døre har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber.
Såfremt afsendelse udskydes på købers foranledning eller på grund af manglende sikkerhedsstillelse,
forfalder beløbet alligevel til betaling, regnet fra den dag hvor leveringen skulle have fundet sted.
Eventuel leje af oplagringslokaler debiteres køber.

Forsendelse
Sker med transportmidler som, hvis ikke andet er aftalt, ordnes af AB Vinduer & Døre
Leverings/fragtomkostninger fremgår som hovedregel altid af tilbudet/ordrebekræftelsen, såfremt dette ikke er tilfældet, er priserne ab lager. Leverings/fragtomkostninger figurerer på ordrebekræftigelsen altid som et tillæg til vareprisen – d.v.s. den er ikke indregnet i selve vareprisen. Leverings/fragtomkostningerne opgives altid som et max beløb, hvilket vil sige at AB Vinduer & Døre garanterer beløbet ikke overstiger det angivne.

Leveringssted
Leveringen sker til bekræftede leveringsadresse. Køber bærer risiko for, at fuld læsset lastvogn kan køre frem til anviste aflæsningssted. Ventetid og unødig forlængelse af aflæsnings tid som afstedkommer som følger af køber debiteres køber.
Levering frit til omliggende øer er at forstå, frit til nærmeste centrale færgested. Køber er ansvarlig for aflæsningen.

Fragtskader
Køber skal ved levering kontrollere elementerne for fragtskader og antal, inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varerne eller svarer antallet ikke til det bekræftede, skal det noteres på fragtbrevet.
VIGTIGT! – Ren kvittering (uden anmærkninger) for modtagelse af skadede varer betyder, at retten til reklamation fortabes.

Betalingsbetingelser:

Vil fremgå af ordrebekræftelse, men se evt. vores ”Betalingsbetingelser”

Garanti

Se nærmere under menypunktet “Garanti”

Reklamationer
Reklamationer skal ske skriftligt umiddelbart eller senest 14 dage efter levering og  montering – vi påtager os ikke ansvar for andres montage!!

Tvist
Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning af nærværende kontrakt skal, såfremt sagen ikke kan løses ved forlig, afgøres efter Dansk Ret ved Retten i Holstebro i 1. instans.

Øvrige forhold sker i.h.t. købelovens bestemmelser

Indkøbskurv
Scroll to Top
Scroll til toppen