Hvis du/I overvejer at købe nye vinduer og/eller døre, så er næsten uværdigt en masse spørgsmål, som trænger sig på!
Vi vil efterfølgende kort beskrive de fordele og ulemper som vi mener du/I skal tage med i overvejelserne inden et evt. køb!
Første ”step på vejen” kan være at vælge materiale, og der findes principielt 4 forskellige materiale typer, hvilket er Komposit, PVC, Træ/alu, og Træ, der findes også rent aluminium, men rent aluminium anvendes normalt ikke til privatboliger.

 

     
 Fordele ved komposit   Ulemper ved komposit

 

Komposit er for mange lidt ukendt, men det er principielt det samme som anvendes i flyindustrien samt til kofanger og andre dele på vores biler. Æstetisk/visuelt er der stort set ikke forskel på komposit og træ og træ/alu.

Komposit har meget lang levetid, det forventes at være imellem 50 og 100 år.

Komposit kan genanvendes og fremstillingsprocessen er særdeles bæredygtig og miljørigtig.

Komposit er stort set vedligeholdelsesfri og nem at rengøre, selv efter mange år (10-20-30 år) kan komposit rengøres med KOSMOFEN eller andre tilsvarende rensemidler beregnet for Komposit, PVC og Aluminium og blive som ny og processen er meget enkelt. Komposit indeholder ikke tungmetaller eller andet tilsvarende.

Komposit er formstabil og meget farveægte, tillige er det et ikke ledende materiale, hvilket gør det meget isolerende og det ikke blot m.h.t. varme, men også m.h.t lyd. Komposit kan ej heller brænde.

Komposit misfarves ikke. Selv stærk påvirkning af vind og vejr, får ikke profilerne til at ændre udseende, det samme gør sig gældende for solens kraftige UV-stråling, og der opstår ikke revner som kan få fugt til at trænge ind.

Prismæssig er komposit lidt dyrere end PVC og træ, men billigere end træ/alu.

 

 

Komposit er lidt mere besværlig at monterer end f.eks træ og træ/alu.

Det er svært at ændre farve på komposit, d.v.s., hvis man f.eks. har valgt    en hvid farve, så fordre det stort set samme proces som gøres ved en Autolakerer for at skifte farven på f.eks. kofanger.

Hvis man har valgt en farve, så skal man være opmærksom på, at farven fra profilproducenten er en folie som er coatet på en hvid kerne, og ved eventuelle skader så vil den hvide kerne træde frem, dette kan dog i langt de fleste tilfælde repareres.

     
Fordele ved PVC    Ulemper ved PVC

PVC er for mange et ”fyord”, hvilket er helt ubegrundet og PVC er som metal mange ting. De PVC-typer som har været brugt igennem de mindst sidste 30 år, er af en sådan beskaffenhed at det med rengøring med de rigtige midler kan blive næsten som nye.

PVC har meget lang levetid, det forventes at være imellem 50 og 100 år.

PVC kan genanvendes og fremstillingsprocessen er særdeles bæredygtig og miljørigtig.

PVC er stort set vedligeholdelsesfri og nem at rengøre, selv efter mange år (10-20-30 år) kan komposit rengøres med KOSMOFEN eller andre tilsvarende rensemidler beregnet for Komposit, PVC og Aluminium og blive som ny og processen er meget enkelt.

Plastvinduer misfarves ikke. Selv stærk påvirkning af vind og vejr, får ikke filerne til at ændre udseende og der opstår ikke revner som kan få fugt til at trænge ind. Heller ikke solens kraftige UV-stråler påvirker plastoverfladen.

Prismæssig er PVC på niveau med træ og billigere end træ/alu.

 

 

PVC er lidt mere besværlig at monterer end f.eks træ og træ/alu.
Det er svært at ændre farve på komposit, d.v.s., hvis man f.eks. har valgt en hvid farve, så fordre det stort set samme proces som gøres ved en Autolakerer for at skifte farven.
Hvis man har valgt en farve, så skal man være opmærksom på, at farven fra profilproducenten er en folie som er coatet på en hvid kerne, og ved eventuelle skader så vil den hvide kerne træde frem, kan dog i langt de fleste tilfælde repareres.

     
Fordele ved træ    Ulemper ved træ

 

Træ er som bekendt et naturmateriale, og dette giver et æstetisk og naturligt udseende. Træ elementer er relativt nem at ændre farve på, og kan gøres af de fleste.

Træ er fra naturens side rimelig isolerende. Træ kan genanvendes til brænde eller andet.

Prismæssig er træ billigere end træ/alu.

   

Træ skal males og vedligeholdes med jævne mellemrum. Træ er ikke formstabil og der kan opstå revner i overfladen.

Træ kan rådne og kan blive angrebet af svamp. Træ kan som bekendt brænde.
     
 Fordele ved træ/alu    Ulemper ved træ/alu
 

Træ/alu er som benævnelsen betegner et sammensat produkt og består af træ på indvendig side og aluminium på udvendig side (også kaldet klimaskærm). At der er en aluminiumskappe udvendig gør at der stort set ikke er vedligeholdelse.

Træ/alu har en meget lang levetid, det forventes at være 30 til 50 år.

Den indvendige træ-del, gør at elementerne æstetisk er smukke/naturlige indvendig.

   

Den indvendige del skal males/vedligeholdes, men i reglen med et stort interval. Den udvendige aluminiums del er pulverlakeret og kan derfor med tiden blive mat, men dette kan i reglen afbødes ved at anvende Auto polish.

     
Der findes tillige meget nyttig information her:   Link til Bolius
     
     

M.h.t farve og design så kan vi af gode grunde ikke rådgive, da dette langt "hen af vejen" et spørgsmål omkring hustype og øvrige farver på netop din/jeres hus. Vi anbefaler at du/I rådspørger hos arkitekter og farvespecialister, men det skal nævnes at vi kan levere i næsten alle farver og designs!