Glas er mange ting og der er igennem de senere år sket en stor udvikling!

Du kan naturligvis ved AB Vinduer & Døre vælge imellem det bedste der findes på markedet heriblandt:

2-lags glas som har en U-værdi på ca. U/Wk1,1        2 lags glas T

3-lags glas som har en U-værdi på ca. U/Wk0,6 - 0,73 lags glas T

Støj reducerende glas samt "stop sol" glas        Stoj glas T           Stop sol glas T

Imellem glaslagene, er der det som betegnes "spacer" - vi anvender kun det der i fagsprog betegnes som "varmkant"

 

Varm kant T

 

Lamineret og hærdet glas (sikkerhedsglas)                 

 

Foruden almindelig klar glas så kan der vælges imellem følgende råglastyper:

    

  

         

 K1 "Sandblæst"

 K2 Costworld

 K3 Crepi

 K4 Delta

 K5 Kura

 K6 Martele

 K7 Polar

 K8 Chinchilla

 

 

Elementoversigter kan downloades under menupunktet "Download" - eller på nedenstående links - brug browserens "tilbage knap" for at komme tilbage til denne side efter udskrift! :

 

Dør elementoversigt

Vindus elementoversigt

Udestue elemtoversigt

Siden er under konstant udvikling :-)

Vi er alle profesionelle tømrermestre, så vi vil ikke komme med en lang forklaring på hvordan vi monterer, men blot nævne vi naturligvis følger vores leverandørers monterings anvisninger!!

Hvis du/I har valgt selv at montere, så opfordre vi til at leverandørens anvisninger følges til "punkt og prikke" - anvisninger følger sammen med varen. En gennerel monteringsanvisning kan også findes under "Download"

Generelt om vedligeholdelse

Der skal for vinduer og døre i alle materialekategorier foretages et almindeligt vedligehold, der omfatter rengøring og smøring samt kontrol af tætningslister og glasbånd. Vedligeholdelsen skal/bør gennemføres efter følgende retningslinjer.

Rengøring

Afhængig af placering vil der ske tilsmudsning af udvendige ramme- og karmflader. Rengøring heraf bør ske med passende mellemrum, og det foretages normalt i forbindelse med rudepudsning, hvor ramme- og karmflader afvaskes med vand tilsat alm. rengøringsmiddel. Efterfølgende aftørres flader og kanter.

Smøring

Der bør mindst en gang om året* foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler og lukke- og låsebeslag. Specielt er det vigtigt, at bevægelige nitteforbindelser ved f.eks. vendebeslag, afkortede ender af beslag rengøres og smøres særligt omhyggelig. Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri olie, der kan påføres med oliekande, injektionssprøjte eller fra spraydåse med tyndt rør. Ved bevægelige forbindelser mellem metal og kunststof smøres med stearin eller specielt glidemiddel efter leverandørens anvisning. Sådanne forbindelser forekommer ved glideskinner af forskellige type, og det er vigtigt for funktionen, at der også sikres renholdelse af skinnernes glideflader m.v.

Tætningslister og glasbånd

Sammen med den årlige* smøring bør foretages eftersyn af tætningslister og glasbånd. For tætningslister kontrolleres, at deres position og fastholdelse er i orden, samt at listerne fortsat opfylder deres tætningsfunktion. Ved de fleste elementtyper er det en enkel operation at af- og genmontere tætningslisterne, og det bør så vidt muligt altid ske i forbindelse med vedligehold af en evt. overfladebehandling. Tætningslister må aldrig overmales! For glasbånd kontrolleres, at båndenes position og komprimering fortsat giver sikkerhed for tæthed, ligesom hjørnesamlinger skal være helt tætte. Glasbåndenes komprimering kontrolleres nemmest med et tyndt søgerblad - evt. et barberblad - der skal møde modstand ved indføring mellem glasfladen og glasbåndet.

Vedligeholdelse af overfladebehandling

Elementer med udvendige overflader af træ skal altid have en overfladebehandling, hvor primære funktion er at sikre mod skadelige fugtvariationer i træmaterialet. Vedligeholdelse af overfladebehandlingen skal ske, når der er tegn på svigt af behandlingens vandafvisende funktion. På elementer med dækkende eller halvtransparent behandling vil tegn på svigt ved behandlingen normalt først optræde på bundglaslister af træ, ved de nederste ender af sideglaslisterne samt ved de nederste rammehjørner. Disse svigt vil oftest være revnedannelse ved endetræ og begyndende afskalning.

Overfladebehandlingen er meget afhængig af elementernes indbygning og geografiske orientering, men som "tommelfingerregel" kan regnes med 5-10 års intervaller. Vedligehold bør altid udføres efter nærmere anvisninger fra vinduesproducenten. Ved oliebehandlede elementer af hårdtræ vil tegn på svigt ved overfladebehandlingen normalt vise sig som misfarvning af træet i de udsatte områder, der er angivet under malede elementer. For at hindre misfarvning af hårdtræselementer er det vigtigt, at overfladebehandlingen forbliver vandafvisende. Dette kan betyde, at der efter leveringen er behov for vedligehold med et halvt års interval, mens der senere foretages genbehandling med 1-2 års intervaller. Vedligehold af oliebehandling bør altid foretages med et produkt og efter en metode, som anbefales af vinduesproducenten.

Overfladen på PVC, komposit og aluminum fordre normalt ikke vedligeholdelse.

* Vi gør udtrykkelig opmærksom på at, ved ekstreme miljøer så som kystnære områder, skal der ske oftere vedligeholdelse, vi kan ikke anvise hvor mange gange årligt, da dette er meget afhængigt af det konkrete monteringssted.

Vi forhandler 4 typer profiler, og hvilken du som forbruger finder bedst, afhænger lidt af temperement og den konkrete opgave, men klik på linkene nedenfor og se tværsnit af de enkelte typer (åbner i PDF format - brug browserens tilbage pil for at lukke PDF filen):

 

Komposit og PVC

Træ

Træ/alu